Vystúpenia Nácviky

Z dôvodu pandemickej situácie niesú naplánované žiadne vystúpenia.
Z dôvodu pandemickej situácie niesú naplánované žiadne vystúpenia.

O nás

V súčasnej dobe tvorí súbor 8 tanečných párov a 8-členná ľudová hudba. Pravidelne nacvičuje 2 krát v týždni v TJ Sokol v Trenčíne.  Svoje rady pravidelne ročne dopĺňa konkurzom do všetkých zložiek súboru.

Súbor uskutoční približne 25 vystúpení ročne, od založenia v r. 1954 dotez realizoval viac ako 2000 vystúpení a  77  zahraničných zájazdov. Jeho umenie v zahraničí mohli obdivovať diváci v 24 krajinách sveta (USA, Kanada, Mexiko, Argentína, Austrália, Japonsko, Egypt a takmer celá Európa).

K výrazným úspechom súboru v tomto období patria ceny z rôznych medzinárodných folklórnych festivalov ako i ocenenia z celoslovenských súťaží či domácich festivalov. Ľudová hudba spolu so speváckou skupinou súboru vydala prvé CD pod názvom " V tanci a piesni ".

V roku 2000 založil súbor na ustanovujúcej členskej schôdzi Občianske združenie FS DRUŽBA, ktoré bolo následne zaregistrované na Ministerstve vnútra  SR.

Súbor sa cieľavedomou prácou umeleckého i organizačného vedenia postupne prepracoval medzi úspešné umelecké kolektívy na Slovensku. Mladí ľudia, ktorí tu pracujú v hudobnej, tanečnej či speváckej zložke aktívne využívajú svoj voľný čas, rozvíjajú svoje estetické cítenie a lásku ku kultúrnemu dedičstvu svojich predkov.

 

About us

In present, the ensemble is composed of 8 dancing couples, 8 musicians and 3 singers.

The ensemble participates in approximately 25 performances every year. Since its founding, the ensemble has participated in more than 2000 performances and 77 collective tours abroad. People from 24 countries around the world (USA, Canada, Mexico, Argentina, Australia, Japan, Egypt and almost every European country) had possibility to admire the beauty of the slovak folklore which this ensemble represents.

In December 2000, the civil association FS Družba was established  which was afterwards registered in the Ministry of the Interior of the Slovak republic.

Nowadays, the ensemble boasts many awards granted in both international and slovak folklore festivals and competitions. The first album called 'V tanci a piesni' was released in 2001.

In 2014 ensemble agreed on collaboration with the University of Alexander Dubček in Trenčín and became a University Folklore Ensemble of the University of Alexander Dubček in Trenčín.

By systematic work of the group's management and artistic leadership, the ensemble gradually progressed and became one of the of the succesfull folklore ensembles in Slovakia.

Young people (musicians, dancers and singers) who use their time actively in all sections of the group are constantly working on developing their aesthetic feeling and love for the cultural heritage of their ancestors.

Tanec Spev Ľudová hudba

Prológ úvodné predstavenie tancov z okolia Trenčína a Lubiny
Čardáš z Bošáce sólový jednopárový tanec z Bošáce (región Trenčín)
Lubinanci v tanci mužský a párový verbunk, čardáš z Lubiny (región Myjava)
Vohlady sólový jednopárový tanec zo Soblahova (región Trenčín)
Polky spracovanie tanečnej zábavy - Polky z Trenčianskej Turnej a zo Selca (región Trenčín)
U Kováčov pod orechom rekonštrukcia tanečnej zábavy z Kálnice a Novej Vsi nad Váhom (región Trenčín)
To Kubranské pole lúčne spevy z Kubry (región Trenčín)
Myjafské dievčence dievčenské spevy z Turej Lúky (región Myjava)
Od Prešporka ľúbostné piesne z Topoleckej (región Myjava)
Z hory aj z doly žartovné dievčenské spevy z Kubry (región Trenčín)
Z myjavských kopaníc orchestrálna skladba z Turej Lúky (región Myjava)
Selecká kapela tradičná hudba zo Selca (región Trenčín)
Porubské cifry tradičná hudba podľa hry J. Púčeka z Hornej Poruby (región Trenčín)

Ponuka

Zo svojho bohatého hudobného, tanečného a speváckého repertoáru Vám UFS Družba môže ponúknuť rôznorodé typy programov pri spoločenských príležitostiach a podujatiach (samostatné koncertné vystúpenia, recepcie, otváracie ceremoniály, výstavy, významné oslavy atď ).

Dĺžka hudobno-tanečného programu a počet učinkujúcich môže byť variabilný (podľa požiadaviek organizátora) - od 10 do 60 minút  s počtom učinkujúcich 7 až 8 párov (celosúborový program) resp. 1 až 2 páry (malé tanečné formy).

Ponúkame taktiež samostatné vystúpenia ľudovej hudby (so speváckou skupinou) - hudobné koncerty s dĺžkou programu 20 - 60 min.

Offer

From its rich musical, dancing and singing repertoire, UFS Družba offers various programs for different social occasions or events (concerts, receptions, opening ceremonials, exhibitions, significant celebrations, etc.)

Length of the dance program and the number of performers can vary (according to the organiser's requirements) - from 10 to 60 minutes with 7 to 8 dancing couples (program of the whole ensemble) or 1 to 2 dancing couples (smaller dance forms).

Furthermore, the folklore musical band (with the choir) also offers musical performances and concerts which can last from 20 to 60 min.

Zájazdy a Ocenenia

ocenenie  STRIEBORNÉ PÁSMO pre tanečný pár Sarah Sýkorová a Šimon Jánošík - UFS Družba v krajskej súťaži ŠAFFOVA OSTROHA 2018

ocenenie  ZLATÉ PÁSMO pre dievčenskú spevácku skupinu UFS Družba v regionálnej súťaži speváckych skupín

 

ocenenie  BRONZOVÉ PÁSMO pre tanečný pár Matúš Boráň a Tamara Gagová - UFS Družba v krajskej súťaži ŠAFFOVA OSTROHA 2015

História súboru >

Kontakt

Folklórny súbor DRUŽBA

Dolný Šianec 1,
911 48  Trenčín
SLOVENSKO

gago@gamartm.sk
 

IČO: 36 121 894
DIČ:20 21 60 9711

 

Bankové spojenie:
Slovenská sporitelňa a. s., pobočka Trenčín - č. ú. : 0272243874/0900

+421 915 991 400, +421 918 699 783
 

Vedúci súboru
Marcel Gago
gago@gamartm.sk

Vedúci hudby
Ivan Jurka
 

Vedúci tanca a choreograf
Ján Moško

 

 

Ďalšie odkazy